O konkursie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Z kamerą wśród Piastów”, pn. „Piastowskie legendy i opowieści współcześnie”.

Celem konkursu jest popularyzacja Szlaku Piastowskiego oraz promocja obiektów i miejsc związanych z jego kujawsko-pomorskim odcinkiem.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, szkoły branżowe I stopnia i technika) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace konkursowe nadesłane ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpatrywane będą w dwóch osobnych kategoriach.

Udział mogą brać zarówno uczestnicy indywidualni, jak i zespoły (liczące maksymalnie 5 osób).

Co należy zrobić?

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu związanego z kujawsko-pomorskim odcinkiem Szlaku Piastowskiego. Założeniem jest przeniesienie bohaterów legendy bądź lokalnej opowieści we współczesne czasy. Legendy i opowieści mogą dotyczyć całości lub fragmentu Szlaku Piastowskiego, poszczególnych miejsc znajdujących się na kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku lub powinny być utożsamiane z epoką Piastów.

Film może być zarejestrowany dowolnym urządzeniem (kamerą, aparatem cyfrowym, smartfonem, itp.). Uczestnicy mają ponadto dowolność w wyborze formy, treści, obróbki technicznej, narracji, czy też doboru muzyki.

Jak zgłosić pracę konkursową?

Przystępując do konkursu „Z kamerą wśród Piastów” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi zgodami (załączniki nr 1,2 i 3 w zakładce – DO POBRANIA) i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Konkurs filmowy” w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 roku.

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem hostingu plików (np. Dropbox, Google Drive, WeTransfer itp.) do 15 listopada 2019.

Warsztaty filmowe

Podczas tegorocznej edycji konkursu na młodych filmowców czeka dodatkowa atrakcja - możliwość udziału w specjalistycznych warsztatach filmowych. Zainteresowani uczestnicy będą mieli szansę dopracować pomysły na swoje prace konkursowe pod okiem profesjonalistów. Ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów mogą liczyć na doradztwo merytoryczne trwające od zakończenia warsztatów do wysłania gotowej pracy konkursowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 21 października 2019  r. we Włocławku, w Centrum Kultury Browar „B”. Szczegółowy harmonogram zajęć w zakładce – WARSZTATY.

Zgłoszenie na warsztaty wraz z wypełnionymi niezbędnymi zgodami (załączniki nr 2,3 i 4 w zakładce – DO POBRANIA) należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Warsztaty filmowe”, w terminie do 14 października 2019 roku.

Nagrody

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc, w rozróżnieniu na dwie kategorie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Nagroda Publiczności

Wszystkie filmy, poza regularną oceną Komisji Konkursowej, będą również konkurowały o Nagrodę Publiczności, przyznawaną przez internautów.

Nadesłane filmy zostaną opublikowane na stronie Organizatora w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/user/umwkp) dnia 25 listopada 2019 roku. Zwycięży praca konkursowa, która otrzyma najwięcej głosów w postaci reakcji „To mi się podoba” do dnia 2 grudnia 2019 r. do godziny 13:00.

Lista zwycięzców konkursu oraz Nagroda Publiczności zostanie opublikowana na stronie internetowej najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 r., a rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali (termin i miejsce zostanie podany do 7 dni roboczych przed planowanym terminem imprezy).

Szczegółowy regulamin konkursu

Zobacz filmy z poprzedniej edycji: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZn6ec99pn7LfAkX9b1Yd7UvKSv2Lkrx